نحوه محاسبه مالیات اجاره چگونه است ؟

1400/9/26 16:44:16

اجاره بصورت  سالانه محاسبه می گردد به این ترتیب که اجاره ماهیانه در عدد ۱۲ ماه ضرب شده و اجاره سالیانه بدست می آید و مبلغی که به صورت ودیعه [...]

نحوه محاسبه مالیات اجاره چگونه است ؟1400/9/26 16:44:16

وقتی که برگ تشخیص مالیات به شرکت ابلاغ می شود، چیکار باید کرد؟

1400/9/26 16:38:56

زمانی که برگ تشخیص به شرکت ابلاغ میشه چه بصورت حضوری و چه بصورت ابلاغ الکترونیکی در صورتیکه به برگ تشخیص اعتراض دارید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بصورت [...]

وقتی که برگ تشخیص مالیات به شرکت ابلاغ می شود، چیکار باید کرد؟1400/9/26 16:38:56

چه مدارکی برای اعتراض به برگ تشخیص مورد نیاز داریم؟

1400/9/26 16:39:33

طبق ماده 237 ق.م.م ممیز مالیاتی مکلف است جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته به مودی کتبا اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را که در [...]

چه مدارکی برای اعتراض به برگ تشخیص مورد نیاز داریم؟1400/9/26 16:39:33