امور مالی

 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت اصلی و صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای گروه

 • تهیه انواع گزارشات مالی اعم از گزارشات مالی روزانه و یا سالیانه درون سازمانی و برون سازمانی

 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 • نصب و راه اندازی انواع نرم افزارهای حسابداری و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

 • آموزش تهیه و تنظیم صورتهای مالی

 • پیاده سازی سیستم های مالی و بهای تمام شده

 • نماینده رسمی فروش نرم افزارهای سپیدار و سپیدار دشت همکاران سیستم

امور مالیاتی

 • پیش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

 • تنظیم انواع لوایح مالیاتی و شرکت در هیات های مختلف حل اختلاف

 • ارائه خدمات مالی و مالیاتی به وسیله کارشناسان مجرب و حرفه ای بر پایه تعهد و ضمانت کاری

 • ارائه کدینگ حسابداری و طراحی سیستم های کنترل داخلی

 • انجام کلیه خدمات مشاوره ای امور مالیاتی

 • تهیه وتنظیم و ارسال لیست بیمه

 • تحریر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)

حسابرسی

 • ارائه کلیه خدمات حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی و حسابرسی ویژه

 • آموزش های اولیه حسابداری ، حسابرسی و قوانین مرتبط برای افراد مبتدی برای ورود به بازار کار

تامین اجتماعی

 • تنظیم انواع لوایح تامین اجتماعی و شرکت در هیات های مختلف حل اختلاف

 • دریافت مفاصاحساب تامین اجتماعی شرکتهای پیمانکاری

 • انجام کلیه خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی

 • پیش حسابرسی تامین اجتماعی

ثبت درخواست مشاوره رایگان

ثبت درخواست