اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /04 /1394

1401/11/1 7:20:59

در اجراي ماده (272) قانون مالیات‌های مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /04 /۱۳۹۴ ، علاوه بر شركت­هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده‌واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­اي حسابداران ذی‌صلاح [...]

اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /04 /13941401/11/1 7:20:59