نماینده رسمی فروش نرم افزارهای سپیدار وسپیدار دشت همکاران سیستم

  • تکنولوژی • 21 آذر1400

نماینده رسمی فروش نرم افزارهای سپیدار و سپیدار دشت، همکاران سیتم

ل

نرم افزار سپیدار

نرم افزار سپیدار همکاران سیستم با توجه به نوع فعالیت شرکتها، بسته سفارش گیری و پخش، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری را ارائه میدهد که هر کدام شامل سیستم ها و زیر سیستم‌های مختلف است.

نرم افزار دشت همکاران سیستم

نرم افزار فروشگاهی دشت همکاران سیستم با توجه به نیازهای فروشگاه ها در اصناف گوناگون، امکانات و راهکارهای مناسب را جهت مدیریت حسابها به فروشگاه داران ارائه میدهد.

ثبت درخواست مشاوره رایگان

ثبت درخواست