🔹صورتحساب های صادره؛
➖از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱ از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
➖برای شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱ و
➖سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ( نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتطامی، اطلاعاتی و امنیتی ) از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲
🔹می بایست به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مودیان ارسال گردد.
🔹ضمنا امکان صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش در سامانه مودیان فراهم گردیده  است.
🔹یادآوری میشود ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.